İletişime geç

Edit Template

Hakkımızda

Anasayfa - Hakkımızda

ALA Dil Akademisi & ALA Publishing

İngilizce yolculuğunuz bizimle çok ALA!

Aurora Language Academy, kısaltması ile ALA Dil Akademisi YDS – YÖKDİL – YDT sınavlarına hazırlık sürecinde olan adaylara destek veren online bir platformdur. YDS – YÖKDİL – YDT hazırlık sürecinin hem başlangıcında bulunan adaylar hem de Akademik İngilizce desteği ile süreci güçlendirmek isteyen adaylar çalışmalarımızın odağındadır. Bu doğrultuda kendi yayınlarımızı da çıkarmaya başladığımız ALA Publishing bünyesinde de adayların sürecinin tümüne özgün materyallerimizle destek olabilir hale gelmenin mutluluğunu da paylaşmak isteriz.

ALA Dil Akademisinin temel gayesi öğrenciyi hedefe en etkili ve verimli yoldan ulaştırabilmektir. Bu da bireysel hazırbulunuşluk ve hıza göre hazırlanan programlarla mümkün olmaktadır.

İngilizce öğrenmek kimi için bir istek kimi için bir ihtiyaç kimi için ise bir zorunluluktur. Dil öğrenme biçimleri de bu doğrultuda değişiklik göstermelidir. Çünkü sadece gündelik İngilizce öğrenen bir kimseye “Past Perfect Continuous Tense” dayatması yapmak yersizdir. Bu kimse için gündelik konuşma kalıplarını pekiştirebileceği skills ağırlıklı bir program hazırlamak yerinde olacaktır. Ya da YDT-YDS-YÖKDİL için hazırlanan bir kimseye “dizilerle sınava hazırlık” mottosu ancak ütopik bir söylem olacaktır. Bu kimseye ise detaylı grammar bilgisinin yanı sıra, reading comprehension (okuduğunu anlama) ve soru çözüm taktikleri içeren bir program hazırlamak gereklidir. Ya da sadece grammar öğrenmek isteyen, yahut advanced writing konusunda kendini geliştirmek isteyen, yahut “benim her şeyim tamam, ama bir YDT koçuna/mentörüne ihtiyacım var” diyen öğrenciler için ise birbirinden çok farklı yollar izlemek gereklidir.

ALA Dil Akademisi, tecrübeli eğitmen kadrosuyla İngilizce yolculuğunuzu hayatın akışına dahil etmekte zorlanmayacağınız bir sisteme sahiptir.

Neden biz?

YDS - YÖKDİL - YDT sürecine bakış açınızı değiştirmek ve hedefinize giden yoldaki sisleri dağıtmak, emin adımlarla hedefinize ulaşmak için hemen ALA Dil Akademili olun!

ALA Dil Akademisi koçluk programları kısaca şu şekilde ilerler:

  • Öncelikle öğrencinin hedefi (YDT-YDS-YÖKDİL, Grammar, Skills, Temel İngilizce, vb.)
  • Öğrencinin hazırbulunuşluğutespit edilir.
  • Ardından öğrencinin ihtiyacınokta atışı irdelenir.
  • Öğrencinin hızıöğrenilir. (Haftalık ders saati ayarlaması yapılır).
  • Tüm bu bilgiler ışığında bireysel bir programhazırlanır.
  • Hazırlanan program kapsamında, verilen ödevlerin takibi, sınavların analiziyapılır.
  • Belirli periyotlarla, gelişim raporu verilir.

Tüm haklarımız saklıdır.

Çalışma Saatleri

All rights are reserved.

© 2024 aladilakademisi.com