İletişime geç

Edit Template

İngilizce - Türkçe Metinler - 2

Anasayfa - Blog

İngilizce – Türkçe Metinler serimizin 2. sinde “Hearing vs. Listening (İşitmek mi Dinlemek mi?)” başlıklı paralel metni çalışacağız. İngilizce okuma çalışması yaparken kelimeleri bağlam içinde öğrenmenin önemine her zaman dikkat çekiyoruz. Bunun yanı sıra cümlenin ögelerini çözümlemek için de bolca cümle çevirisi yapmayı tavsiye ediyoruz. Tam da buna odaklanan kitabımız Particle ile cümle çevirileri çalışmasına hız verebilirsiniz.

Haydi gelin metnimizi inceleyelim.

Hearing vs. Listeningİşitmek mi Dinlemek mi?
It is intuitively clear to us that there is a difference between passive hearing and active listening. But, what happens in the brain when simply hearing becomes listening?Pasif işitmek ve aktif dinlemek arasında bir fark olduğu, sezgisel açıdan bizlere aşikardır. Fakat, öylece işitmek eylemi dinlemeye dönüştüğünde beynimizde neler olup biter?
To answer this question, a group of Neuroscientists from the University of Basel have conducted a research and provided an accurate account of what happens in this process.Bu soruya cevap vermek için Basel Üniversitesi’nden bir grup Nörobilim uzmanı bir araştırma yürüttü ve bu süreçte neler olduğuna dair sağlam açıklamalarda bulundu.
For their study, the researchers examined the activity of neurons in four different areas in the brains of mice known to be involved in increasingly complex sound processing.Yürüttükleri çalışma için, farelerin beynindeki gittikçe karmaşıklaşan ses işlemleri ile ilgilendiği bilinen 4 farklı bölgede gerçekleşen nöron hareketlerini incelediler.
During the experiment, the animals were either passively hearing the sounds played to them, or actively listening to them to receive a reward for detecting the sounds.Deney süresince, hayvanlar ya kendilerine çalınan sesleri pasif bir biçimde işittiler ya da sesleri tespit ettiklerinde ödül alabilmek için aktif bir biçimde dinlediler.
“At the beginning of our study, we suspected that these were the areas particularly affected by attention to sounds,” said one of the researchers. “Surprisingly, however, this wasn’t the case.”“Çalışmamızın başında, bu alanların sese dikkat verince bilhassa etkilendiğini düşünmüştük,” dedi araştırmacılardan biri. “Fakat şaşırtıcı bir biçimde, durum bu değildi”.
Attention also alters activity in brain areas previously thought to perform only basic forms of sound processing.Bunun yanı sıra, sese dikkat vermek, daha önceden sadece temel ses işleme biçimlerini sergilemesi öğretilen beyin bölgelerindeki aktiviteyi de başkalaştırmakta.
The results make it clear that even the detection of a simple sound is a cognitive process that profoundly and extensively shapes the way the brain works, even at very early stages of sensory processing.”Ulaştığımız sonuçlar, basit bir sesin bile algılanmasının beynin çalışma biçimini derinden ve kapsamlı bir biçimde, duyusal işlemin en erken evrelerinde bile, şekillendiren bilişsel bir süreç olduğunu açığa çıkarmıştır.”

Kaynak: Science Daily

Düzenleme&Çeviri: Aurora Language Academy

Son Yazılar

Bilgi ve İletişim için

YDS - YÖKDİL ve YDT ile hemen barış!

Tüm haklarımız saklıdır.

Çalışma Saatleri

All rights are reserved.

© 2024 aladilakademisi.com