İletişime geç

Edit Template

YDT - YDS - Yökdil Arasındaki Farklar Nedir?

Anasayfa - Blog

Her yıl binlerce aday YDT-YDS-Yökdil sınavlarına giriyor. Bu sınavlar pek çoğunun hayallerine giden yoldaki basamaklardan biri. Peki bu üç sınav genellikle bir arada zikredilse de birbirinin tıpa tıp aynısı mı?

Elbette hayır. Peki hayallerimize giden yoldaki önemli adımlardan biri olarak duran bu sınavları yakından tanıyalım mı?

Önce benzerliklerinden başlayalım.

YDT-YDS-Yökdil arasındaki benzerlikler

Sıklıkla bir arada anılan bu üç sınav arasında bir takım temel ortak noktalar mevcut.

YDT-YDS-Yökdil arasındaki benzerlikler şöyledir:

 • Üçü  de 80 sorudan oluşmaktadır.
 • Sınav süreleri 180 dakikadır.
 • ÖSYM tarafından hazırlanmaktadır.
 • Kelime, okuma ve gramer bilgilerini ölçer.

Şimdi de farklara bakalım.

YDT-YDS-Yökdil arasındaki farklar

Temel ortak noktalara baktığımıza göre, YDT-YDS-Yökdil arasındaki farklara bakma zamanı geldi.

YDT-YDS-Yökdil arasındaki farklar şöyledir:

 • YDT’de 4 yanlış 1 doğruyu götürür, YDS ve Yökdil’de yanlış doğruyu götürmez.
 • YDT üniversite sınavının AYT basamağı kapsamındadır. Yani lisans için gereklidir. YDS ve Yökdil ise daha çok lisansüstü gerekçelerle tercih edilmektedir.
 • YDT advanced denebilecek kelimelerden oluşurken, YDS ve Yökdil daha akademik kelimeler içermektedir.
 • Soru dağılımları ve soru türleri açısından en çok çeşitlilik içeren YDT’dir. YDS’de YDT’de olan Duruma Uygun Düşen İfade soruları yoktur. Yökdil sınavında ise YDT’de bulunan Anlamca en yakın cümle ve yine Duruma Uygun Düşen İfade soruları yoktur.
 • YDT için “ilk 15 soru” dediğimiz kelime ve grammar soruları YDS’de 16 soru, Yökdil’de 20 soruya çıkmaktadır.
 • YDT-YDS-Yökdil için detaylı soru dağılımı karşılaştırması için aşağıdaki tabloya bakabilirsiniz.
 YDTYDSYökdil
Kelime566
Grammar101014
Cloze51010
Cümle Tamamlama81011
Çeviri12612
Reading (Paragraf)15 (5×3)20 (5×4)15 (5×3)
Anlamca En Yakın Cümle54***
Paragraf Tamamlama546
Duruma Uygun5******
Diyalog Tamamlama55***
Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümle556
TOPLAM808080

Peki bu kıyaslama ne işime yarayacak?

 • Öncelikle YDT çalışan biri pratik yaparken YDS ve Yökdil kaynaklarını kullanabilir. Aynı durum her üç sınav için de geçerlidir, birbirinin kaynaklarına başvurabilirler. Fakat, özellikle deneme çözerken, en basitinden YDS’de reading sorularında her paragraftan 4 soru gelmektedir. Bu noktada sınavların soru dağılımı farkını bilmek deneme analizi yaparken önemli bir konu haline gelmektedir.
 • Bunun dışında, özellikle anlamca en yakın cümle soruları YDT öğrencileri için ölçücü bir soru sayısına sahiptir. Bu nedenle Yökdil kaynaklarından hazırlanırken bu soru grubuna rastlamayacağınız için eksik çalışmış olmak ihtimali yükselir.
 • Kelime çalışırken YDS kelimeleri YDT kelimeleri ile bir noktada örtüşse de, Yökdil farklı alanlara ilişkin çok daha spesifik kelimelere ilişkindir. Bu nedenle Yökdil’e girmeyecek bir öğrencinin Yökdil kelimelerine çalışması sınava yönelik doğru bir çalışma olmayacaktır. Ne diyorduk “zamanı en etkili şekilde kullanarak en verimli yöntemlerle çalışmak”!

Son Yazılar

Bilgi ve İletişim için

YDS - YÖKDİL ve YDT ile hemen barış!

Tüm haklarımız saklıdır.

Çalışma Saatleri

All rights are reserved.

© 2024 aladilakademisi.com